Використання зброї в спорті.

1-16-2018

Використання зброї в спорті.
У наказах вказуються ідентифікаційні дані зброї, ідентифікаційні дані його власника, завдання, при виконанні яких власник може носити і використовувати зброю, місця, в яких власник може носити і використовувати зброю, а також умови, в яких він може застосовувати зброю. Юридичні особи і підрозділи, зазначені в частинах (2) і (3) статті 31, зобов’язані заснувати на центральному рівні реєстр, в якому ведеться облік придбаного, що зберігається і відчуженого зброї, використаних боєприпасів, і на місцевому рівні реєстр, в якому ведеться облік виданого і прийнятого зброї і боєприпасів, а також оснащеного ними персоналу. Відомості з цих реєстрів надаються в розпорядження органів, що видали висновок, зазначене у частині (2) цієї статті, на їх вимогу. Також ви можете знайти все необхідне на ресурсі флажок безопасности.
Відомості з реєстрів, передбачених у частині (5), зберігаються протягом 20 років летального зброї і 10 років щодо нелетальної зброї. пройшли інструктаж, що проводиться роботодавцем, щодо мети, для якої вони наділяються зброєю, а також умов, в яких слід носити і використовувати зброю, з відповідним застосуванням положень, за обставинами, частини (14) статті 4, частині (6) статті 6, частини (3) статті 14, частин (1) і (2) статті 15, частин (1) і (6) статті 16, статей 25 і 26 і по його завершенні дали підписку в тому, що зобов’язуються носити і використовувати табельну зброю і боєприпаси лише в цілях та згідно з умовами, встановленими при інструктажі.
Положення частини (1) застосовуються і до персоналу, наділеного функціями щодо розпорядження, управління та утримання зброї, що знаходиться у володінні юридичної особи. Табельну зброю можна носити і використовувати тільки в період часу, що встановлюється щодня роботодавцем, під час якого особи, зазначені у частинах (1) і (3) цієї статті, виконують службові обов’язки, потребують носіння і використання зброї, та виключно в порядку та в місцях, передбачених наказом по службі.