Сайт авторефератів


images (2)

Отримання наукового ступеня кандидата наук складається з кількох основних етапів, як-то: вступ до аспірантури (оформлення соіскательства), робота над дисертацією, складання кандидатського мінімуму, перезахист і захист.
Кожен етап має свої особливості і складається з цілого ряду підетапів, для успішного виконання яких необхідно володіти певною інформацією.
Практика показує, що науковий керівник часто не має часу для ретельного вивчення і обробки Ваших наукових досліджень, так і для надання допомоги у вирішенні різних організаційних моментів при підготовці до захисту Вашої наукової праці.
Сайт спрямований на надання допомоги аспірантам і здобувачам практично з усіх питань написання та підготовки до захисту дисертаційного дослідження. Також сайт виявиться корисним для тих, хто хоче зрозуміти що таке аспірантура і визначитися з вибором спеціальності, теми дисертації або навчального закладу, де можна в очній або заочній аспірантурі написати і захистити дисертацію (аспірантури Москви), а також представлені фірми, які надають допомогу в написанні і підготовці до захисту дисертацій (послуги дисертації на замовлення) і є можливість отримати консультації з написання дисертації.
Нормативні матеріали, наведені на сайті, дають інформацію про вимоги, що пред’являються як до аспіранту, так і до його наукової роботи, порядок подання та захисту дисертації, вимоги до дисертаційну раду, наукових публікаціях та інших питаннях, регульованих нормативними документами, і дають відповідь на питання як написати дисертацію.
На сайті наводяться рекомендації щодо вибору теми дисертаційного дослідження, обґрунтування актуальності дисертації та наукової новизни дисертації, вибір об’єкта дослідження і методів дослідження, постановку мети і задачі дисертації, формування наукових положень, що виносяться на захист, відображення теоретичної та практичної значущості роботи й формулювання інших необхідних атрибутів дисертаційного дослідження.
На сторінках сайту даються рекомендації по структурі дисертації і оформлення дисертації, вимоги щодо формування списку літератури, розміщення формул, таблиць і рисунків (ГОСТ 7.1–2003). Рекомендації до змісту та оформлення наукових статей враховують вимоги ВАК, так і більшості наукових журналів. Наведено перелік журналів, рекомендованих ВАК для публікації результатів наукових досліджень аспірантів і здобувачів.
Представлені на сайті рекомендації щодо змісту і оформленню авторефератів розроблені з урахуванням вимог ВАК та дисертаційних рад.
Рекомендації з підготовки дисертації до передзахисту дозволять істотно скоротити час і уникнути ряду помилок, зразки необхідних документів для проходження попереднього захисту наведено на сайті.