Розрахунок страхових внесків 2017

4-18-2017

расчет-страховых-взносов-1200x480
Звітувати за страховими внесками до 2017 року потрібно в ИФНС, а не у позабюджетні фонди. Податківцями розроблена нова форма розрахунків, що замінює попередні розрахунки 4-ФСС і РСВ-1, застосовувати її потрібно, починаючи зі звітності за 1 квартал 2017 року. Форма та інструкція щодо заповнення розрахунку затверджено наказом ФНС від 10.10.2016 № ММВ-7-11/551. Крім того, для сплати страхових внесків тепер використовуються нові КБК. Але перш за все я хочу вам запропонувати нолайн сервіс для розрахунку страхових внесків http://esrv.glavbukh.ru, так ви заощадити багато часу.

Детальніше про нову форму, а також про порядок її заповнення з прикладом — у цій статті.

Порядок складання Розрахунку страхових внесків у 2017 році
Організації та ВП з працівниками повинні представляти новий єдиний розрахунок в ИФНС щоквартально. Останній день подання розрахунку – 30 число місяця, наступного за звітним періодом (п. 7 ст. 431 НК РФ). Перший звіт за новою формою потрібно здати не пізніше 2 травня 2017 року, у зв’язку з перенесенням дат з-за травневих свят.
При середній чисельності понад 25 осіб єдиний розрахунок повинен здаватися тільки в електронній формі, інші можуть подавати його на папері. Зверніть увагу, що тепер дата складання розрахунку по внесках з 2017 р. однакова для всіх страхувальників, незалежно від способу подання ними розрахунку.

Важливо: розрахунок вважається неподаним, якщо пенсійні внески по кожному співробітникові в сумі не збігаються з підсумковою величиною внесків ПФР. Після отримання з ИФНС повідомлення про це, у страхувальника є 5 днів на виправлення помилки, інакше штрафу не уникнути.

Як заповнити Розрахунок страхових внесків у 2017 році
Розрахунок складається з титульного аркуша та трьох розділів. У свою чергу, розділи 1 і 2 включають в себе програми: у розділі 1-10, у розділі 2 додаток всього одне. В обов’язковому порядку всі страхувальники здають такі частині Розрахунку:

  • Титульний аркуш
  • Розділ 1, що містить зведені дані про страхові внески до сплати в бюджет,
  • Підрозділ 1.1 додатка № 1 розділу 1 – розрахунок пенсійних внесків,
  • Підрозділ 1.2 додатка № 1 розділу 1 – розрахунок внесків ОМС,
  • Додаток № 2 розділу 1 – розрахунок внесків із соцстрахування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв’язку з материнством,
  • Розділ 3 – персоніфіковані відомості про застрахованих осіб.

Інші підрозділи і програми подаються, якщо є дані для їх заповнення.

Розрахунок заповнюється в гривнях з копійками. У незаповнених клітинках проставляються прочерки. Всі слова в рядках Розрахунку пишуться великими літерами. Детальний порядковий порядок заповнення Розрахунку затверджено наказом ФНС РФ від 10.10.2016 № ММВ-7-11/551.

Як розрахувати страхові внески в 2017 році, розглянемо на наступному прикладі.

У ТОВ «Альфа» у 1 кварталі 2017 року нараховано страхові внески з виплат 1 співробітникові, він же є керівником. Організація працює на УСН і застосовує основний тариф страхових внесків.

Обкладаються внесками виплати Михайлову В. П. склали 30 000 рублів щомісяця. На них у січні-березні нараховано страхових внесків за кожний місяць:

ПФР (22%) – за 6600,00 руб., ОМС (5,1%) – за 1530,00 рублів, соцстрах (2,9%)– за 870,00 рублів.

Загальна сума виплат у ТОВ «Альфа» за 1 квартал: 90 000 рублів.

Загальна сума внесків ТОВ «Альфа» за 1 квартал: ПФР (22%) – 19 800,00 руб., ОМС (5,1%) – 4590,00 рублів, соцстрах (2,9%)– 2610,00 рублів.
Заповнювати розділи розрахунку страхових внесків у 2017 році, приклад якого ми розглядаємо, буде більш зручно в наступній послідовності:

Спочатку заповнимо персоніфіковані відомості до розділу 3. Цей розділ заповнюється на всіх застрахованих осіб і включає відомості за 3 останніх місяця. У нашому випадку відомості заповнюються на одного співробітника, але якщо застрахованих осіб більше, то кількість відомостей у Розрахунку має відповідати їх чисельності.
Наступним кроком буде заповнення підрозділу 1.1 додатка 1 розділу 1 за пенсійними внесками: підсумовуємо і переносимо сюди дані персучета з розділу 3. Пам’ятайте, що всі показники персоніфікованих відомостей у сумі повинні збігатися з показниками підрозділу 1.1. Наш приклад спрощений і співробітник всього один, тому ми просто переносимо його показники з розділу 3.
Далі заповнимо підрозділ 1.2 додатка 1 розділу 1 за внесків на ОМС. Показники страхових внесків на медстрахування відображаються тільки у цьому розділі Розрахунку.
Страхові внески в частині соцстрахування розраховуються в додатку 2 розділу 1. Якщо у розрахунковому періоді мали місце витрати на соцстрахування (лікарняні, допомоги), то слід відобразити це в додатку 3 до розділу 1, а значить має бути заповнено рядок 070 додатка 2 розділу 1. У нашому прикладі таких витрат не було, тому додаток 3 не заповнюємо.
Заповнивши розділи за кожним видом внесків, останнім заповнюємо зведений розділ 1. Тут вказується сума страхових внесків до сплати в бюджет. Зверніть увагу, що КБК, вказані в рядках 020, 040, 060, 080, 100, на 2017 рік поки що не затверджено, тому в нашому прикладі зазначені коди 2016 року, в яких перші 3 цифри замінені на 182, що означає сплату в ФНС.
На закінчення пронумеруємо всі заповнені аркуші Розрахунку і вкажемо їх число в спеціальній рядку Титульного аркуша. Під кожним розділом поставимо підпис керівника і дату.
strahvznosy-1